Viktig info

 

Innkalling  Årsmøte Hytteforening

 

 Nå bygges det ut strøm til hyttene i Vuorasjavri

 

                 Strøm

    Tilbud Elektrikker  

 

 

 

Innspill Planprogram Kauto 2012-2025

  

       Brev fra FeFo

  Velkommen til Vuorasjavri hytteforening

 

Hytteforeningen ble stiftet 4. juni 1984.

Antall medlemmer er nå 53 av totalt 72 hytter.

Foreningen består idag av: et Styre, et Fiskeriutvalg og et Aktivitetsutvalg

 

Vourasjavri Hytteforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser på en effektiv, dyktig, målrettet og planmessig måte. Den skal sikre best mulig forhold for en harmonisk og tjenlig bruk av utmarka. Den skal særlig ta hensyn til tradisjonell og hevdfestet rett til bruk av området

 

 

Styret består idag av 4 personer

 

Styret med sine utvalg jobber for

kontinuerlig å ivareta hytteeierenes

interesser.

Det er laget en reguleringsplan hvor det er planlagt 28 nye hyttetomter hvor styret har vært aktiv inn for å ivareta hytteeierens interesser

Disse vil komme som fortetning og som

nye områder primert på østsiden av

vannet.

 

 

Fiskeriututvalger består idag av 4 personer

 

 

De driver primert med kultivering som

med foreslåtte forvaltningsregler for

Vourasjavri og Nammajavri har som mål

å øke røyebestanden, slik at man

gjennom dette kan bidra til å sikre

grunnlaget for et kulturelt, nærings og

fritidsfiske i vannene.

 

 

Aktivitetsutvalget består idag av 8 personer

 

Disse driver med div aktiviteter for

barn/voksne sommer som vinter.

I Påsken er SkjærTorsdag fast aktivitet for hele familien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart over området 

 

 

WWW.vourasjavri-hytteforening.org   

Vuorasjavri hytteforening                     

  WWW.vourasjavri-hytteforening.org