Fiskeriutvalget                           Kontakt oss     Linker      Tilbake

Informasjon fra Fiskeriutvalget

Les

 

Prøvefiske     

 

               

  Velkommen til Fiskeriutvalget

 

Utvalget jobber primert med Kultiverings- og driftsplan som er utarbeidet i forbindelse med gjenoppbygging av røyebestanden

Bakgrunnen for denne planen er å formalisere kultiveringen av fiskebestanden og driften av fisket i Vourasjavri og Nammajavri.

 

 

 

 

Kultiveringen er tuftet på et sammarbeid mellom Avzzi Gilisearvi/bygdelag og Vourasjavri hytteforening, der Gilisearvi/bygdelag

forpakter Viurasjavri og hytteforeningen forpakter Nammajavri.

 

Gilisearvi/bygdelag er en sammenslutning av kultur- og næringsaktører som har tilknytning til den samiske jordbruksbygden Avzze,

mens hytteforeningen representerer mesteparten av hytteeiere i Vourasjavri.

 

                                 

 

        

 

 

  • Kultiverings- og driftsplan august 2008-2023              Les mer (ikke klar ennå)

 

  • Prøvefiske rapport 2001 Vourasjavri og Nammajavri   Les mer          

                                                                

                                                                                                     

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeriutvalgets sammensetning

 

Torbjørn Mikalsen, leder

Inge A Eriksen, medlem

Jan Ludvig Nielsen, medlem

Anton Dahl, medlem

Karina Kohlflaath, medlem

Stig Gallavara, medlem

Svein Egil Pettersen, medlem

Odd Kristian Aune, medlem

 

 

I tilegg til disse er det 4 representanter fra Gilisearvi/bygdelag

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.vourasjavri-hytteforening.org   

Vuorasjavri hytteforening             

                                                                                                

WWW.vourasjavri-hytteforening.org