Styret                                      Kontakt oss      Linker      Tilbake    

Info fra styret

 

         Innkalling Årsmøte 2013

                       

                  Brev fra FeFo Veilag 11.9.09

                  Brev til Fefo Veilag 10.3.10

 

                           Dugnader juni 2013

 

 

 

       Bilderarkiv                                          

   Velkommen til styret

 

     

 

     

Styret oppgaver er å avholde regelmessige møter, eller når det er saker som må behandles. Styret sammenkalles når leder finner det nødvendig eller minst 2 av styrets medlemmer ber om det. Styret gjør bindende vedtak, igangsetting av tiltak i samsvar med foreningsns målsetting og det mandat årsmøtet gir styret.

 

 

•  Vedtekter  for hytteforeningen 

   Les

 

•  Styrereferater     

     

     2013

     2012

     2011 

     2010    

                                                                       2009

                                                                       2008  

 

 

 

 

      

 

  • Reguleringsplan for hyttefeltet   Les mer      

     

  • Medlemmslist hytteforeningen     
  • Hytteeiere ved Vourasjavri        

 

  • Kart over området                       Les mer

 

     

  Styrets sammensetning

 

Leder                   : Inge A Eriksen

Nestleder            : Tor M Nilsen

Sekretær            : Eline Antonsen

Kasserer             : Anne Dagmar Biti Mikalsen

Styremedlem    : Per Ivar Klemmetsen

Varamann 1       : Ingrid Storvik

Varamann 2       : Torbjørn Mikalsen

 

Revisor               : Lasse Klemetsen

 

Valgkomite        : Vesla Klemetsen, leder

                               Torstein Bjerkås

                               Svein Egil Pettersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.vourasjavri-hytteforening.org   

Vuorasjavri hytteforening             

                                                                                                

WWW.vourasjavri-hytteforening.org